Marketing

Marketing

Marketing

Het stappenplan voor een marketingstrategie ziet er als volgt uit:

1. Doel

De hoofdreden van een marketingstrategie hoeft niet altijd ‘groei’ te zijn. Het zou ook kunnen zijn dat u juist graag uw huidige positie behoudt. Het is daarom raadzaam om dit doel voor ogen te houden en te bedenken wat u precies wilt bereiken. Wanneer dit duidelijk gedefinieerd is, heeft u een prettige leidraad bij het marketingonderzoek.

2. Markt

Deze stap bestaat uit het verkennen van de markt, intern en extern. Met intern bedoelen we het bedrijf zelf en met extern bedoelen we de markt. Er is een analyse nodig om de omgevingen in kaart te brengen. Deze analyse is afgerond wanneer er een inzicht is in de kansen en bedreigingen in de ontwikkelingen.

3. Organisatie

Bij deze stap worden de plus- en minpunten in kaart gebracht van uw organisatie. Waar blinkt de organisatie in uit en waar liggen de verbeterpunten? Deze sterktes en zwaktes moeten worden gezocht in het bedrijf zelf, de interne omgeving dus. Deze sterke en zwakke punten leveren wederom kansen en bedreigingen op.

4. Markt-fit

Dit is een belangrijke stap in het marketingplan. De bevindingen worden namelijk met elkaar geconfronteerd. Nauwkeurigheid speelt hierbij een grote rol, aangezien een gebrek aan nauwkeurigheid kan zorgen voor verkeerde resultaten. Deze confrontatie geeft uiteindelijk de input om een passende marketingstrategie te bepalen.

5. Marketing strategie bepalen

De negatieve punten moeten worden afgezwakt en de positieve punten moeten uitgebouwd worden. Aan de hand van deze punten kan een marketingstrategie ontwikkeld worden. Deze strategie geeft weer de input voor de marketingmix.

6. Marketingmix

De marketingmix bevat de marketinginstrumenten die u als bedrijf kan gebruiken. De meest voorkomende samenstelling is volgens de 4 P’s, namelijk product, prijs, plaats en promotie.

7. Jaar plan

Er wordt gekeken hoe de strategie gerealiseerd kan worden. De marketingstrategie, met bijbehorende marketingmix, wordt geïmplementeerd en geëvalueerd.

Studio Dircken loopt graag met u al deze zeven stappen door om tot een geslaagd marketingplan te komen waarbij er een marketingstrategie gehanteerd wordt.

Wat doen we?

Het reclamevak is breed en onze expertise dus ook! Samen bepalen we de juiste mix om uw merk verder te brengen.

3