Ontwikkeling Online Inspectieplatform

Gebruiksvriendelijk & geautomatiseerd auto's inspecteren

Van papieren formulieren naar een online inspectieplatform.

CarInspector is een initiatief van CarCollect, onderdeel van de Automotions Groep. Na een aantal mooie projecten, waaronder de online planningstool, zijn we ingeschakeld om het proces van het inspecteren van een auto die vrijkomt uit de lease te gaan digitaliseren. De focus lag hierbij op gebruiksvriendelijkheid en vermindering van de werkzaamheden door automatisering. CarInspector wordt als dienst van CarCollect dagelijks gebruikt door inspecteurs van automotive partners en daarom is er met een projectteam hard gewerkt om dit unieke platform te realiseren.

Eerst alles in kaart brengen. Dan digitaliseren!

Bij het digitaliseren van bedrijfsprocessen is het erg belangrijk de (gewenste) flow goed met elkaar te bepalen. Daarom is er voorafgaand aan de start met ontwikkeling veel tijd en energie gestoken in de flowchart en wireframes. Dit vormde het geraamte voor design en development om op door te ontwikkelen. Vanuit de eerste testomgeving zijn we vervolgens samen met diverse betrokken partijen gaan testen om het volledig naar wens in te richten. Met functionaliteiten als digitaal ondertekenen, koppelingen met LeaseWise & AutoTelex, online delen van statussen, diverse accounts en logins, foto’s direct uploaden en koppeling met het CarCollect platform voor veiling is de eerste stap richting volledige automatisering gezet. Het platform is nu vol in gebruik, maar biedt nog veel meer mogelijkheden voor de toekomst!

Relevante Projecten

Bekijk de volgende projecten ook eens.

4